Jung Carl Gustav: Psihologija kundalini joge

170,00 kn

Carl Gustav Jung: Psihologija kundalini joge

Beleške sa seminara održanog 1932. godine

Seminar o kundalini jogi, koji je Jung održao u Psihološkom klubu u Zurichu 1932. godine, smatra se kamenom temeljcem u psihološkom razumijevanju istočnjačke misli i simboličkom preobražaju unutrašnjeg iskustva.

Kundalini joga je za Junga predstavljala model razvojnih faza više svijesti, a on je njene simbole tumačio u smislu procesa individuacije. U ovom izdanju, Sonu Šamdasani je prvi put skupio predavanja i diskusije sa ovog seminara. Njime su obuhvaćeni i materijal s Jungovih seminara na njemačkom, seminar indologa Wilhelma Hauera koji je bio održan u sklopu ovog Jungovog, te klasični prijevod sir Johna Woodroffea tantričkog teksta Shat-Chakra-Nirupana.

Kundalini joga je, dakle, Jungu ukazala na model nečega što je gotovo sasvim nedostajalo zapadnoj psihologiji – ponudila mu je objašnjenje razvojnih faza čovjekove više svijesti. Ona je, zapravo, izvanredan uvod u više oblasti svijesti, uvod u sfere analitičke misli koje su uglavnom izvan klasičnih i mainstream shvaćanja. Jung je u ova četiri čuvena predavanja neke veoma složene indijske koncepte položio u temelje zapadne psihološke misli svoga doba i tako nam pomogao da bolje razumijemo oba ta sistema mišljenja i ostvarenja.

Jungovo inzistiranje na psihogenom i simboličkom značenju viših stanja svijesti danas je čak i aktualnije nego u njegovo vrijeme. Jer, kao što reče R. D. Laing: „Jung je utro put, ali su samo malobrojni pošli za njim.“

 

(P9)

Na zalihi

Šifra: 42834 Kategorija: