Lévi-Strauss Claude: Rasa i istorija / Rasa i kultura

80,00 kn

Claude Levi-Strauss: Rasa i istorija / Rasa i kultura

Na Velikim Antilima, nekoliko godina nakon što je otkrivena Amerika, dok su Španjolci slali istraživače čiji je zadatak bio ustanoviti posjeduju li urođenici dušu ili ne, urođenici su prakticirali potapanje i davljenje zarobljenih bijelaca ne bi li provjerili jesu li njihovi leševi bili podložni truljenju ili ne.

U istoj mjeri u kojoj težimo uspostavljanju diskriminacije među kulturama i običajima, najpotpunije se identificiramo s onima koje pokušavamo negirati. Uskraćujući ljudsku prirodu onima koji izgledaju kao „najdivljiji“ ili „najbarbarskiji“, ne činimo ništa drugo do zauzimanja jednog od njihovih tipičnih stavova. Barbar je prije svega čovjek koji vjeruje u barbarstvo.

 

Na zalihi

Šifra: 53148 Kategorija: