Reberski Ivanka: Realizmi dvadesetih godina u hrvatskom slikarstvu:magično, klasično, objektivno

100,00 kn

Ivanka Reberski: Realizmi dvadesetih godina u hrvatskom slikarstvu:magično, klasično, objektivno

Knjigom Realizmi dvadesetih godina uspostavljena je nova optika u sagledavanju naših likovnih pojava toga razdoblja u kontekstu istodobnih europskih tendencija. Već ranije uočena činjenica da se slikarstvo trećeg desetljeća izdvaja kao koherentna stilska formacija različito sagledanih „realizama“, dala je autorici Ivanki Reberski poticaj da potpunije preispita taj likovni fenomen. Visoki i ujednačeni dosezi naših slikara podudarili su se s tendencijama „novih realizama“, koje su tada u najrazličitijim vidovima izbile među vodeća likovna kretanja na prostoru cijele Europe. U slikarskoj panorami desetljeća razmotreni su svi aspekti doživljaja realiteta: od magičnog realizma i neoklasične idealizacije zbilje, preko objektivnog prikaza i kroničarskog zapisa do izrazito angažirane kritike društva manifestno izražene u slikarstvu grupe Zemlja. U ovoj knjizi autorica obuhvaća antologijski niz od četrdesetak najznačajnijih slikara, čija djela, kojima je ilustrirana opsežna interpretacija slikarstva trećeg desetljeća, čine svojevrsnu antologiju hrvatskoga međuratnog slikarstva.

 

(U25)

Na zalihi

Šifra: 39105 Kategorija: