Yalom Marylin: Rođenje šahovske kraljice

150,00 kn

Marylin Yalom: Rođenje šahovske kraljice

 

Veoma jasnim i jednostavnim stilom Marylin Yalom na osnovi analize odabranih srednjovjekovnih poema dekonstruira i rekonstruira vrijeme kada je ova figura ušla u upotrebu. Ona određuje terminus post quem i treminus ante quem za pojavu „kraljice“ u bizantskoj i zapadnoeuropskoj povijesti kulture. Analizom evolucije šaha autorica zaključuje da je mjesto kraljice u početku bilo nebitno i da je tek s vremenom ona postala najmoćnija figura.
Ona postavlja pitanje zašto je to tako i kroz čitavu knjigu na njega odgovara nudeći nam niz zanimljivih i veoma precizno formuliranih argumenata. Prateći povijest kraljice u šahu, također, nudi zanimljivo putovanje po čitavoj Europi, počevši od Španjolske, Italije, Njemačke, Francuske preko Engleske i skandinavskih zemalja do Rusije. U veoma živom narativu Yalomova paralelno predstavlja i povezuje rađanje figure kraljice s usponom vladarica na europskim srednjovjekovnim dvorovima. Ovakav komparativni metodolški pristup nam na jednistven način daje veoma široku sliku o položaju najmoćnijih žena srednjega vijeka. Autorica veoma precizno postavlja komparaciju između uspona šahovske figure i uspostavljanja realne političke moći srednjovjekovnih vladarica savladarki i regentkinja i tako nas uvodi u čudesan i za nas uvijek mističan svijet života, dvorskih intriga i borbi za prevlast na srednjovjekovnim dvorovima. Ona zatim „kraljicu“ dovodi u vezu s Bogorodicom i kultom romantične ljubavi. Oba ova fenomena će značajno utjecati na razvoj europskog društva u kasnijem razdoblju.
Izdavačka kuća „Evoluta“ je i do sada objavljivala knjige koje su znanstveno utemeljene, ali su tematski i stilski obrađene tako da se obraćaju veoma širokoj čitateljskoj publici i tako na najbolji način humanističke znanosti približavaju većem krugu čitatelja. Knjiga Rađanje šahovske kraljice tematski i metodološki se potpuno uklapa u program ove izdavačke kuće, imajući u vidu da su do sada u okviru njihovih biblioteka izdate knjige o srednjovjekovnoj kulturnoj i rodnoj povijesti. Knjiga Rađanje šahovske kraljice bi mogla poslužiti i kao veoma dragocjena pomoćna nastavna literatura, pogotovo ako se ima u vidu činjenica da je šah onedavno postao izborni predmet u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

Ivana Pantelić

Široko ispitivanje o porijeklu šaha i njegovog najmoćnijeg dijela… Marylin Yalom je protresla trezore Europe da istrese kariku koja nedostaje, šahovsku figuru koje prikazuju evoluciju igre na kontinentu… Njezine zabavne i vjerodostojne tvrdnje o izbacivanju vezira i krunidbe kraljice povezane su s rastućim ugledom žena u srednjovjekovnoj Europi.

 

(E17)

Na zalihi

Šifra: 57085 Kategorija: