Krapek Hinko: Slunj, Plitvička jezera

7.000,00 kn

Hinko Krapek: Slunj, Plitvička jezera
Universitäts-Buchdruckerei «Styria», Graz
Dimenzije: 40×31.5 cm

Predmetnu fotomonografiju Krapek je napravio par godina nakon svoje prve «Grad Karlovac i njegova okolica» 1888.g. Monografija ima dva dijela.
Prvi dio sastoji se od kratkog uvoda o slapu Slunjčice kojeg je napisao Adolf Tkalčević i 8 fotografija (38×31 cm).
Drugi dio Plitvička jezera počinje sa 2 str. predgovora A.Tkalčevića i Ljudevita Vukotinovića, zatim predgovor od stranice i pol od Dragutina Hirca, a zadnju stranica predgovora napisao je na njemačkom jeziku dr. Johannesa Frischaufa, sveučilišni profesor iz Graza, koji je u to vrijeme boravio u Karlovačkom kraju. U drugom dijelu ima 14 fotografija Plitvičkih jezera (38x31cm).

Spomenuta fotomonografija je vrlo dobro uščuvana, cjelovita. Važno je napomenuti da ispod svake fotografije u donjem lijevom uglu stoji potpis H. KRAPEK, MARBURG A/D DRAU & CARLSTADT.CROATIEN.

Hinko Krapek je vrlo značajan fotograf za Hrvatsku. U drugoj polovici 19. stoljeća stigao je iz Brna u Moravskoj u Hrvatsku. Osim spomenute fotomonografije i one o gradu Karlovcu, napravio je 1891.g. fotoalbum Jubilarna gospodarska izložba u Zagrebu.

Fotomonografija je odlično sačuvana. 1897g. Stjepan Širola (pedagog i književnik) polklonio je ovu fotomonografiju Ivanu Jagiću(brat Vatroslava Jagića) koji je u to vrijeme bio župnik u Velikoj Gorici i zastupnik u Hrvatskom Saboru.

 

(HR12)

Na zalihi

Šifra: 13276 Kategorija: