Ganivet Angel: Španski idearijum, budućnost Španije

70,00 kn

Angel Gavinet: Španski idearijum, budućnost Španije

Razmišljajući o strasti s kojom je u Španjolskoj postavljeno i prošireno učenje o bezgrešnom začeću, često sam pomišljao da u osnovi toga učenja mora postojati neka tajna, koja je skrivenim putovima povezana s tajnom naše nacionalne duše, da je to učenje možda simbol, veličanstven simbol našega vlastitog života, u kojem, poslije dugog i napornog majčinstva, ulazimo u starost s djevičanskim duhom kao žena koja, privučena neodoljivim pozivom k samostanskom i asketskom životu, a udana protiv svoje volje i iz dužnosti pretvorena u majku, dočekuje starost, konačno otkrivajući da je njezin duh bio stran njezinim djelima, da je među plodovima njezina tijela duša ostala sama kao mistična ruža otvorena idealima djevičanstva.

 

 

(E5)

Na zalihi

Šifra: 54411 Kategorija: