Deleuze Gilles: Spinoza i problem izraza

150,00 kn

Gilles Deleuze: Spinoza i problem izraza

Spinoza je jedan od najvažnijih Deleuzeovih sugovornika, jedna od njegovih najsilovitijih inspiracija, jedan od onih filozofa koje je Deleuze čitao s takvom strašću da poslije knjige o Spinozi ni Spinoza više nije bio isti. Deleuzeova ideja u jednakoj mjeri je genijalna, smjela, drska, neobična: Spinoza se, do sada, čitao kao racionalist; hajde da ga čitamo kao empirista. Posljedica takvog preokreta perspektive jest preobražaj uloge, mjesta, odnosa i vrednosti supstancije, njenih atributa i njenih modusa. Ako se supstancija po (pra)starom filozofskom običaju razumijevala kao ona nepromjenljiva suština, dok su atributi i modusi ono što supstanciji, kako se to kaže, pridolazi, ako je supstancija imala neupitnu vrijednost u odnosu na to kako se izražava – jer supstancija je jedna, a izraza te supstancije može biti bezbroj – posle Deleuzeovog čitanja supstancija i izrazi supstancije najednom mijenjaju mjesta i supstancija postaje ono što se da razumjeti samo kroz svoje izraze. Izraz, najednom, više nije izveden, već on jest sama supstancija.

U gustom, minucioznom izvođenju koje poštuje najbolje običaje strogog filozofskog izraza, Deleuze ispisuje možda i najbolje čitanje Spinoze u povijesti filozofije. Jer, za Deleuzea Spinoza nije antikvarna vrijednost, već filozof koji živi, koji diše punim plućima (samo ako ga znamo čitati).

 

(F13)

 

Na zalihi

Šifra: 42867 Kategorija: