Horvat Zorislav: Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko-modruške biskupije

50,00 kn

Zorislav Horvat:Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko-modruške biskupije

Kada iza jedne znanstvene sinteze stoji više od tri desetljeća multidisciplinarnih istraživanja, komparativnog iskustva u prepoznavanju i valorizaciji graditeljske spomeničke baštine onda takvo djelo zaslužuje poštovanje svoje struke i priznanje znanstvenika toga istraživačkog područja. Takvu su ocjenu ovom djelu dali recenzenti ove knjige, takvo je djelo knjiga dr. Zorislava Horvata: Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko-Modruške biskupije. Svoj prvi tiskani rad vezan uz prostor Like i Krbave kolega dr. Z. Horvat objavio je pred skoro tridesetak godina a do danas više od stotinjak studija, izvornih znanstvenih priloga i stručnih prikaza. Zahvaljujući svojoj profesionalnoj upućenosti na istraživanja graditeljskog nasljeđa na terenu, svojoj osnovnoj izobrazbi arhitekta i praksi konzervatorske službe, ali prije svega rijetkoj marljivosti i upornosti, da prvu sliku ili skicu, prvi dojam ili prvu deskripciju, još jednom, mnogo puta, provjeri, izmjeri, usporedi, opiše i oriše, autor ovog djela, dr. Z. Horvat, na kraju je uvijek došao do krajnje moguće točnosti i definicije sebi postavljenoga zadatka. U njegovom tekstu ne treba tražiti baroknu kićenost pa niti birane riječi u tumačenju istraživanog problema. Njegov temeljni i vredniji izraz je crtež, skica, slika, grafička i arhitektonska analiza. Zbog toga s pravom ova knjiga ima više grafičkih priloga od broja stranica. Dakako i ta je građa prikupljena kroz mnoge godine terenskih istraživanja. Poznajem tu strpljivost i akribiju zanesenjaka koji u svakoj krhotini nekog kamena ulomka osjeća i vrijeme i stil, prostornost i funkcionalnost cjeline, bilo male romaničke crkvice ili monumentalne gotičke katedrale. Mnoge smo godine i dane zajednički obilazili Liku i Krbavu, od Sv. Ivana na Gori Velebitu, do Krbave, Modruša i Oštarija. I mnogo smo puta bili na istom mjestu otkrivajući svaki put neku novost, a posebno, ako nam se posreailo pokrenuti i sudjelovati u arheološkom otkrivanju nekih objekata stoljećima sakrivenih pod zemljom.
Ova knjiga ima dakle tu trajnu vrijednost sinteze jednog dugog istraživaekog puta. Ona sabire, spaja i pred nama obnavlja jednu zauvijek izgubljenu sliku moguae stvarnosti i pojavnosti hrvatskog sakralnog povijesnog graditeljstva na prostoru nestale i zaboravljene srednjovjekovne Krbave i Like. Ova je knjiga po kratkoći svojeg arhitektonskog stila i po svojoj grafičkoj čitljivosti i privlačnosti i znanstvena monografija i knjiga za darivanje svakom ljubitelju lijepe knjige. neka joj je dug život i neka bude korisna i jednima i drugima.
dr. sc. Milan Kruhek

 

(AR)

Na zalihi

Šifra: 37656 Kategorija: