Obradović Mirko: Strabon iz Amasije

190,00 kn

Mirko Obradović: Strabon iz Amasije

 

Knjiga Povjesničar i geograf Srabon iz Amasije s prijevodom i komentarom sedme knjige Strabonove ‘Geografije’ još je jedna monografija o antičkim historiografima s profesionalnim prevođenjem i komentarom na njihove tekstove, koji se povremeno, a nažalost ne tako često, pojavljuju i kod nas. znanstveno i kulturno okruženje. Ova će monografija biti izuzetno korisna stručnjacima, a predstavljat će velik izazov za čitatelja koji nije imao priliku bolje se upoznati s detaljima djela drevnih povjesničara.

Sedamnaest knjiga Strabonove geografije obično se smatra sveobuhvatnim dijelom neodređenog, na prvi pogled ne sasvim jasnog žanra, zasigurno enciklopedijskog karaktera. Autor si sam postavlja cilj opisivanja ekumenizma – cijele poznate naseljene zemlje, a u ovom dijelu izvlači zaključke iz cjelokupne znanosti helenističkog doba. Prema modernim istraživačima, geografija ima znanstvenu vrijednost, jer predstavlja prvi pokušaj usporedne kritike autorovih dostupnih izvora i zemljopisnih podataka koje su zabilježili Strabonovi prethodnici, i, istodobno, teži njihovom sustavnom prikazu na dosljedan način i u cijelosti. Riječ je o geografskom djelu deskriptivnog tipa, iako bi razmatranje trenutnog pitanja pouzdanosti sudova koje je dao Strabon, ako imamo u vidu njegovu karakterističnu metodu istraživanja izvora i određeno ograničenje njegovog pristupa izvornim podacima, u početku moglo zbuniti i zavesti suvremenog čitatelja. Bez obzira na ovu specifičnost, raznolikost i obilje podataka o zemljama i narodima poznatim u Strabonovo doba i sama Geografija danas čine je jednim od osnovnih i najvrjednijih izvora za proučavanje geografije antičkog svijeta.

Rukopis monografije o Strabonu iz Amasije koji je pred nama ima dva dijela:

1. Uvodna studija o Strabonu i njegovom djelu, podijeljena u sedam poglavlja
2. Prijevod sedme knjige Strabonove geografije.

 

Publikacija uključuje popis odabrane stručne literature, a u njezinom zaključku nalazi se vrlo koristan indeks Strabonovih izvora i imena koja se spominju u sedmoj knjizi Geografije.

U uvodnom znanstvenom istraživanju autor se drži tradicionalne strukture i započinje monografiju Strabonovom biografijom i prikazom sadržaja njegova povijesnog djela i Geografije, u obliku u kojem su sačuvani do danas (poglavlja I – III), kako bi se bavio bitnim karakteristikama Geografije i Strabonova metoda istraživanja (poglavlja I – III).

Poglavlje o Strabonovom razumijevanju geografije i karakteru njegova djela (poglavlje IV), u kojem autor predstavlja Strabona kao istraživača u najboljem svjetlu, naglašava važnost njegovih znanstvenih polemika sa svojim prethodnicima i visoko cijeni točnost određenih zemljopisnih podataka danih u ovome dio. Ovo poglavlje ističe da je Geografija bila namijenjena prvenstveno rimskoj društvenoj eliti kao “priručnik i vodič za praktičnog političara i državnog službenika” i da je prvenstveno humane naravi “gdje se podaci dobiveni mjerenjem i proračunima bilježe samo u u onoj mjeri u kojoj se čini da autor može biti od koristi ljudima. ” Autor vjeruje da je Strabonovo zemljopisno djelo najbliže žanru povijesne geografije, u kojem se zemljopisni prostor ne gleda samo kao fizički prostor, već se posebno istražuje njegov povijesni razvoj i etnografija. Napokon, u ovom se poglavlju obraća pažnja na specifičan Strabonov stav prema mitu i citate drevnih pjesnika, posebno Homera, koji za njega, kako nas podsjeća autor, imaju istu znanstvenu vrijednost kao povijest i kao citati profesionalnih prozaista.

U posljednja dva poglavlja autor na konkretnim primjerima analizira Strabonovu metodu istraživanja. Ova poglavlja pružaju pregled drevnih autora čija se djela Strabon koristio i s kojima se raspravljao u Geografiji (poglavlje V) te raspravljali o Strabonovim prosudbama o pojedinim narodima i etničkim skupinama (poglavlje VI). Ovim poglavljima autor dosljedno dovršava svoju analizu Strabonovog koncepta povijesne geografije.

Sedma knjiga Geografije posebno je važna za našu znanost i širu čitalačku publiku. Opisujući dio Europe između Rajne na zapadu, Dunava na jugu i Dona i Azovskog mora na istoku, Strabon u ovoj knjizi, kako ističe autor monografije, daje podatke o područjima južno od Dunava i protežući se između Jadranskog i Crnog mora. III). Nesumnjivo je da je sadržaj potaknuo samog autora da prevede sedmu knjigu i uz odgovarajuće stručne komentare uvrsti je u ovu publikaciju.

Akademski prijevod sedme knjige urađen je pedantno i u potpunosti odgovara profesionalnim zahtjevima struke. Stil je jednostavan i jasan. Toponimi, etnonimi i osobna imena uglavnom su dosljedno prevođeni na srpski jezik. Jedini prigovor odnosi se na često korištenje prevoditelja stranih riječi i moderne terminologije, što može poremetiti stilsku ujednačenost teksta i izazvati dojam anakronizma u čitanju ovog prijevoda.

Prema njegovom pristupu Strabonovom radu, ova je publikacija prihvatljiva i vrlo korisna za povjesničare i klasične filologe te može biti neobično zanimljiva široj publici različitih interesa. Mislim da će, s obzirom na aktualnost njezinog sadržaja za naše kulturno okruženje, uz male ispravke, nova knjiga o Strabonu biti dobro prihvaćena kod čitatelja.

Ana Petković

 

(E1)

Na zalihi

Šifra: 57096 Kategorije: ,