Gurdjieff Georges: Sve i svja

170,00 kn

Georges Gurdjieff: Sve i svja

ili Belzebubovi razgovori s unukom

Od autora:

Došao sam do zaključka da savremenici mogu izvući korist iz mojih istraživanja ukoliko prilikom čitanja budu doživeli nove utiske i ukoliko budu čitali sledeći narodnu mudrost koje sam se nedavno setio:
„Svaku molitvu, Više Sile mogu da usliše jedino ukoliko je ona izgovorena tri puta: prvi put – za sreću i spokoj duše roditelja; drugi put – za sreću suseda; i tek treći put – za sopstvenu sreću.“
Smatram neophodnim da na prvoj stranici ove knjige, već spremne za objavljivanje, dam sledeći savet:
„Čitajte svaku moju knjigu tri puta:
Najpre, u krajnjoj liniji, onako kao što čitate sve knjige i novine svoga doba;
Zatim – naglas, kao što biste čitali nekoj drugoj osobi;
I tek treći put se potrudite da prodrete u suštinu moga pisanja.“
Tek tada ćete moći da računate na formiranje sopstvenog, samo vama svojstvenog nepristrasnog mišljenja o mom pisanju. I jedino tada će biti moguće ostvarenje moje nade da ćete, shvativši sve, uspeti da izvučete za sebe onu osobitu korist u koju se uzdam svim svojim bićem.

 

(AL4)

Na zalihi

Šifra: 42915 Kategorija: