Čoralić Lovorka: Venecija

120,00 kn

Lovorka Čoralić: Venecija

Kraljica mora s lagunarnih sprudova
Povijest Mletačke Republike

Lovorka Čoralić rođena je I968. godine u Zadru. Studij povijesti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1990., a magistrirala je na istom fakultetu 1995- na temu o cestovnim komunikacijama u srednjovjekovnoj Hrvatskoj (objavljeno pod naslovom Put, putnici, putovanja: ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama, AGM, Zagreb, 1997-)- Na Filozofskom fakultetu u Zadru obranila je 1998. doktorsku disertaciju pod naslovom “Hrvati u Mlecima” (objavljeno pod naslovom U gradu svetoga Marka: povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb, 2001.; nagrada Matice hrvatske za znanost za 2001. godinu Kao znanstveni asistent bila je zaposlena od 1992. do kraja 1997- u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu; potom prelazi u Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, gdje 1998. stječe zvanje znanstvene suradnice, a 2003. više znanstvene suradnice. Na Studiju povijesti pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje Povijest Venecije do 1797- godine i Povijest Italije u XIX. i XX. stoljeću. U svom znanstvenom radu proučava političke, gospodarske i kulturne veze između zapadne i istočne jadranske obale od XV do XVIII. stolječa, s osobitim naglaskom na problematici nazočnosti i djelovanja hrvatskih iseljenika u Mlecima i na području Veneta.

E 3

 

 

Nema na zalihi

Šifra: 23687 Kategorija: