Uchytil Kružić Vera: Vlaho Bukovac

250,00 kn

Vera Kružić – Uchytil: Vlaho Bukovac

Luksuzna monografija, kao nova, neraspakirana!

Monografija dr. Vere Kružić-Uchytil, Vlaho Bukovac – Život i djelo, koja je posvećena najznačajnijem hrvatskom slikaru na prijelazu stoljeća, koji je kvalitetom dosegao vrhunske europske slikare svoga doba, ostavio impozantan broj od više od tisuću tristo osamdeset djela u Hrvatskoj i Europi, a svojim djelovanjem pokrenuo umjetnički život u Zagrebu (prve likovne izložbe) i potaknuo razvoj čitave jedne slikarske generacije.
Već svojim opsegom monografija je monumentalno djelo: format 25,5 x 31 cm, obuhvaća 496 tiskanih stranica, a uz to je u knjizi reproducirano 145 tabli u boji i 27 crnobijelih, te 145 malih reprodukcija (95 crnobijelih, 50 u boji) u kataloškom dijelu. Knjiga je podijeljena u dva dijela, život (1-158) i djelo slikara (159-297), svaki s pet poglavlja, popraćenih sa 389 bilježaka. Slijedi dokumentacija koja obuhvaća 326 pisama, katalog slika i crteža (čak 1150 ulja i 233 crteža), popis izložaba (139), kompletnu bibliografiju od 1223 jedinice, kronologiju života i rada i sažetak na francuskom i engleskom jeziku.
Autorica je iscrpno prikazala glavna razdoblja Bukovčeva života u Parizu, zatim Zagrebu, Cavtatu i konačno Pragu (1903-1922), a istu periodizaciju slijedi i u analizi slika, interpretaciji stilskih značajki i kvalitativnih osobnosti slika, odnosno razvoju Bukovčeva slikarstva. 

(U1*)

Na zalihi

Šifra: 20695 Kategorija: