Paracelsus Theophrastus: Živa baština

180,00 kn

Parcelsus:Živa baština

Izbor iz svih Paracelsusovih spisa sa 150 ilustracija iz njegova doba

“Promislite samo kako je čovjek veliko i plemenito stvoren i u kojoj veličajnosti moramo pojmiti njegovu strukturu! Nema te glave koja bi bila kadra izmisliti građu njegova tijela i mjeru njegovih vrlina; valja ga shvatiti jedino kao preslik makrokozmosa, «Velike kreature».
Tek tada postaje bjelodano što se u njemu nalazi. Jer kako izvana, tako i iznutra; ono što ne postoji vani, ne postoji ni u čovjeku. Vanjsko i unutarnje jedna su stvar, jedna konstelacija, jedna influencija, jedna konkordancija, jedno trajanje… jedan plod. To je «limbus» ili pramaterija koja je urođena svim stvorenjima, kao što je i čovjek urođen u roditeljski «limbus».
Adamov «limbus» bijahu Nebo i Zemlja, voda i zrak; i tako čovjek ostaje isti po «limbusu», posjedujući i u sebi samome Nebo i Zemlju, vodu i zrak; Štoviše, on i nije ništa drugo.”

«Živa baština» Theophrastusa Paracelsusa (1493.- 1541.), liječnika-putnika i filozofa, alkemičara i utemeljitelja novije medicije čini izbor tekstova i slika, kao i uvod, biografije i rječnik koje je pripremio dr. Jolan Jacobi, jedan od najkompetentnijih poznavatelja
Paracelsusova djela. To djelo prožeto je učenjima koja se zasnivaju na njegovim medicinskim proučavanjima i spoznajama o djelotvorim elementima i njihovim transformacijama, dok njegova prirodna filozofija, bliska neoplatonizmu, spaja karakteristike srednjeg vijeka i renesanse. U središtu ove «baštine» je čovjek kao
mikrokozmos čiji su procesi usklađeni sa snagama i supstancijama makrokozmosa, kao i njegov odnos prema kreaciji, vlastitome tijelu, djelu, etici, duhu i sudbini te Bogu, «vječnom svjetlu». Knjiga je opremljena izvornim citatima, bibliografijama,
pregledom literature, kazalima kao i rječnikom na kojemu je surađivao C.G.Jung, a koji pojašnjava specifično Paracelsusove pojmove i izraze koji se koriste u tekstu. Mnogobrojne ilustracije koje potječu iz Paracelsusova doba, među njima i one Dürerove, da Vincijeve, Holbeinove i druge, svojom životnošću svjedoče o duhovno-kulturnom ozračju kasnoga srednjeg vijeka i pomažu
pri tematskoj orijentaciji.

F 6

 

Šifra: 22577-9883 Kategorija: