Lazar Žolt: Značaj primitivne magije

90,00 kn

Žolt Lazar: Značaj primitivne magije

Antropološko – sociološki pristup

Nakon prosvjetiteljskog zaokreta, čije temeljne tendencije se svode na zadobijanje racionalne autonomije pojedinca, što podrazumijeva otvoren sukob sa svakim vidom afirmativnog pomena magije, i velikih sistema njemačkog idealizma koji su, doduše, dali izvjesno dostojanstvo magiji, ali samo u kontekstu rudimentarnog oblika kojem je neminovno predstojala transformacija u više oblike ljudske svijesti – magija je u drugoj polovici XIX stoljeća iznenada, zajedno sa srodnim temama i problemima, zadobila izvanredno važan status znanstvenog predmeta, ali ne takvog, koji se može adekvatno uklopiti u postupke i metode neke od tada aktivnih duhovnih nauka, nego takvog, koji iziskuje fundiranje novovrsne znanstvene discipline. Kada osvijetlimo očekivanja od te nauke, početni uspjesi mlade discipline će dobiti više nego respektabilne konture. Jedna od najzaslužnijih duhovnih figura tog vremena, Wilhelm Dilthey, od etnologije nije očekivao ništa manje nego “fundament” duhovnih znanosti. Zajedljivi kritički glas bi mogao prebaciti da se radi o misliocu koji je takav fundament, u zavisnosti od perioda svog rada, očekivao i od psihologije, odnosno od hermeneutike. Međutim, imamo li u vidu upravo definiciju magije koju je izneo Žolt Lazar u ovoj knjizi, biće nam jasno da se u Diltheyevom interesu za etnologiju krije nešto više od iluzorne, prolazne i varljive nade u jedan od mogućih fundamenata za duhovne znanosti: “Pod ‘primitivnom’ magijom u ovoj studiji podrazumijevamo pogled na svijet koji se temelji na potrebi da se na prirodne pojave, predmete, živa i neživa bića utječe voljom pojedinačnog čovjeka, kao i na tom viđenju utemeljen odgovarajući sistem praktičnih postupaka.” Za nas je u toj definiciji ključno da se u magiji radi o pogledu na svijet, o Weltanschauungu, terminu čiji bi doslovni prijevod glasio intuiranje sveta, a nije nimalo slučajno da mislilac koji je tu kovanicu preveo u operativni naučni pojam nije bio niko drugi nego Dilthey. Posmatramo li problem iz njegove perspektive, uočićemo da etnologija ima posla sa “prvorođenim” intuiranjem svijeta, sa prvobitnim načinom objašnjenja svijeta nakon kojeg su nastale sve potonje konceptualizacije svijeta i čovjeka. To znači da naše vlastito objašnjenje svijeta biva u značajnoj mjeri osiromašeno, ukoliko iz njega u potpunosti eliminiramo fenomene koji su u vezi s magijom. Inverzno posmatrano, bez magije nema ni našeg koncepta svijeta.

Na zalihi

Šifra: 45498 Kategorija: