Yochai bar Shimon: Zohar II

300,00 kn

Shimon bar Yochai: Zohar, Knjiga Sjaja, Berešit & Noah

1 poglavlje: Sedam rajskih odaja

U sljedećem dijelu Sefer Ha’Zohar tumači metafizičku strukturu sve stvarnosti.

Zohar nije samo knjiga koja pruža informacije. Dok pažljivo promatramo aramejske riječi i rečenice, one prenose mistično znanje, duboki duhovni utjecaj i pozitivnu energiju u svako područje našega života. Zohar je životvorni kanal kojim teče duhovno Svjetlo opisano na danim stranicama. Sam čin promatranja i učenja od Zohara omogućuje nam upijanje energije sadržane u svakom pojedinačnom slovu. Jednostavno rečeno, riječi na ovim stranicama donose svjetlost tamo gdje je mrak – one prosvjetljuju.

U rajskom vrtu postoji sedam odaja – sedam razina frekvencija duhovne energije. Te se komore podudaraju sa sedam Sefirota (a) ili dimenzija.

Iako je Sefirot zbirka od deset sefira koji čine sve što postoji, podijeljeni su u dvije skupine – gornje tri [Keter, Hochma i Binah] i sedam donjih [Hesed, Gebura, Tiferet, Necah, Hod, Yesod i Malchut].

Općenito govoreći, tri gornja sefira ne utječu izravno na naš fizički svijet niti ga prelijevaju. Oni su iznad i izvan granica našeg kozmičkog okruženja.

S druge strane, nižih sedam u izravnom su kontaktu s našim svijetom. Štoviše, oni su poput holografskog projektora koji projicira Stvoriteljevu svjetlost u obliku trodimenzionalnog holograma koji doživljavamo kao svoj svemir.

Budući da postoji sedam izvora svjetlosti, ne bismo trebali biti iznenađeni stalnim ponavljanjem broja sedam: sedam nota u glazbi, sedam boja u spektru, sedam mora, sedam kontinenata …

 

(AL1)

Na zalihi

Šifra: 60203 Kategorija: