Yochai bar Shimon: Zohar

280,00 kn

Shimon bar ochai: Zohar I

Knjiga sjaja

Tom I

Zohar, ili Sefer ha ‘Zohar (Knjiga sjaja), bez ikakve sumnje je glavno djelo klasične Kabale. Ono nije knjiga u uobičajnom značenju riječi, već je prije zbirka traktata različitog obujma, čija forma je i pored toga koherentna cjelina. Zohar predstavlja komentare na Toru, u koje su uklopljeni brojni manji traktati, dodani na marginama, ili su sakupljeni u dodatku koji ide uz poglavlja. Jedan broj tih traktata stavljen je u poseban odjeljak, koji je nazvan Zohar Hadaš (Novi Zohar), a treći odjeljak sačinjavaju traktati pod nazivom Tikuneј Zohar (Priređeni Zohar).

(…)

Posebna vrijednost ovog djela je što ima učenu redakciju poznavatelja hebrejskog jezika i duboku posvećenost u metafiziku, hermetizam i mistiku kabale kao takve, a Zohara posebno.

 

(AL1)

Na zalihi

Šifra: 58889 Kategorija: