Houfnaglius Georg: Georg Hoefnagel: Veduta Petrinje

€ 398,17 Nije dostupno
  • AutorHoufnaglius Georg
  • Izdavač-
  • Šifra18669
  • Broj stranica...
  • Godina izdanja1617
  • Dimenzije50x36.5 cm
  • Mjesto izdavanjaKoln
  • Pismo...
  • Stanje...
  • Uvez...
Podijeli:

Georg Hoefnagel: Veduta Petrinje

Houfnaglius Georg

Georg Hoefnagel: Veduta Petrinje

Hoefnagelova dvojna veduta Petrinje objavljena je u Braunovoj "Civitates Orbis Terrarum", objavljenom 1617. godine. Ova dvojna veduta prikazuje nam Petrinju u vrijeme dok se nalazila pod Turskom upravom te nakon njezina osloboðenja i obnove. Prva veduta prikazuje nam tursku Petrinju nakon njezine obnove do koje je došlo nakon jednog sukoba s kršćanskom vojskom. Petrinja je u doba Turaka ležala na umjetnom otoku rijeke Petrinjčice. Imala je oblik nepravilnog četverokuta, na čijim su se uglovima nalazili četverokutni bastioni. U utvrdu se ulazilo preko dvaju drvenih mostova, preko Kupe i Petrinjčice. Nakon osloboðenja Petrinje dolazi do njezine ponovne obnove koja završava 1617. godine. Stanje obnovljene utvrde u Petrinji prikazuje nam druga veduta. Nakon obnove utvrda je imala oblik peterokuta, na čijim uglovima su se nalazile četverokutne kule. U grad se ulazilo sa zapadne strane preko dva novopodignuta mosta. Jedan se premošćivao fortifikacijski jarak, a drugi rijeku Krku. postojao je i treći most, preko Petrinjčice, koji se nalazio u blizini ušća Petrinjčice u Kupu. Kao što je vidljivo, na lijevoj obali Kupe Turci su podigli još jednu utvrdu, tzv. Husarski grad. Na planu su označeni i postojeći putovi: glavni je put spajao Petrinju sa Zagrebom, drugi put povezivao je Petrinju sa Siskom, a treći Petrinju s obližnjim utvrdama Hrastovicom i Kostajnicom. Četvrti put vodio je od utvrde do starog turskog mosta kojije pri obnovi proširen. Na poleðini karte nalazi se tekst s opisom Petrinje.

Georg (Joris) Hoefnagel ( 1542-1600), belgijski slikar i topograf. Putujući svijetom izradio je preko 100 veduta za djelo "Civitates Orbis Terrarum". Izdavači toga monumentalnog djela u 6 svezaka su Braun George (1541-1622)-njemački topograf i geograf te glasoviti Frans (Francius) Hogenberg (1535-1590)-flamanski umjetnik i bakrorezac koji je gravirao karte za znameniti Orteliusov atlas "Theatrum Orbis Terrarum". U razdoblju od 1573. do 1590. godine zajedno s Georgom Braunom izdao više izdanja "Civitates Orbis Terrarum", koje u izdanju iz 1576. nosi naziv "Theatrum nobiliu oppidorum orbis terrarum, Colonia Agr.1576." 

Preporučamo

Top