Lasić Hrvoje: Čovjek u svjetlu transcendencije

€ 7,00 Dostupno
52,74 kn
Podijeli:

Čovjek u svjetlu transcendencije

Lasić Hrvoje

Hrvoje Lasić: Čovjek u svjetlu transcendencije

Nadnaravno određenje ljudskog bića

Knjiga Čovjek u svjetlu Transcendencije - nadnaravno određenje ljudskog bića u filozofiji Mauricea Blondela, plod je dugogodišnjih promišljanja o naravnoj i nadnaravnoj dimenziji čovjeka, posebno o njegovom »nadnaravnom određenju« koje dolazi do izražaja na razne načine i u raznim oblicima tijekom njegova postojanja u svijetu. Riječ je zapravo o ljudskoj žeđi, »potrebi« za »nadnaravnim«, transcendentnim, o nečem drugom što čovjek ne nalazi u sebi, u naravnom redu; o podrijetlu i uzrocima jedne takve »potrebe« trajno prisutne u čovjeku; o nedostatnosti i nedovršenosti ljudskog bića i konačno, o vjerovanju u mogućnost ispunjenja ove »praznine« i konačnog dovršenja ljudskog bića u povezivanju s nadnaravnim, transcendentnim, apsolutno savršenim Bićem, »jedino nužnim« i bezuvjetno vječnim Uzrokom svega što u vremenu nastaje i nestaje, Temeljem na kojemu sve počiva i sve se događa, najvišim Umom koji sve uređuje i čini da bude, s Mišljenjem Mišljenja koje svemu daje smisao.
Budući da se je ovom problematikom posebno bavio francuski filozof Maurice Blondel, odlučili smo se u njegovim djelima potražiti odgovor na sva ova pitanja. Pri tome, dakako, nismo zanemarili ni druge autore koji su se istaknuli u proučavanju ove tajanstvene zbilje, ulazeći u znanstvene filozofsko-teološke rasprave, kako bismo ovaj problem cjelovito razmotrili i u granicama naših mogućnosti znanstveno riješili.
Ova knjiga je prvenstveno namijenjena studentima filozofije i religiozne kulture, kao uvid u proučavanje filozofije religije i religioznih znanosti, i prvotni joj je cilj da uvede studente u neistraženo i zagonetno područje nadnaravne zbilje te da ih potakne na njezino sustavno i kritičko proučavanje u odnosu na naravnu zbilju.

Preporučamo

Top