Gombrich Ernst: Povijest umjetnosti

300,00kn Dostupno
  • AutorGombrich Ernst
  • IzdavačGolden Marketing
  • Šifra30979
  • Broj stranica688
  • Godina izdanja1999
  • Dimenzije18.5x25 cm
  • Mjesto izdavanjaZagreb
  • PismoLatinica
  • StanjeNova knjiga
  • UvezTvrdi
Podijeli:

Povijest umjetnosti

Gombrich Ernst

Ernst H.Gombrich: Povijest umjetnosti Riječ je o je­din­st­ve­noj knji­zi i udž­be­ni­ku po­vi­je­sti umjet­no­sti koji je obi­lje­žio pro­te­klih 45 go­di­na i do­ži­vio više od 16 svjet­skih iz­da­nja. E. Gom­brich danas je ne­sum­nji­vo vo­de­ći struč­njak po­vi­je­sti umjet­no­sti i autor broj­nih knji­ga i ra­s­pra­va. Rođen 1909. u Beču, stu­di­rao je u En­gle­skoj, gdje je niz go­di­na bio pro­fe­sor po­vi­je­sti umjet­no­sti i ci­vi­li­za­ci­je. Hr­vat­ski pri­je­vod pri­re­đen je prema naj­no­vi­jem, 16. iz­da­nju iz 1995. go­di­ne. Pri­je­vod: Ja­sen­ka Ša­fran St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: prof. dr. sc. Zvon­ko Ma­ko­vić   (U30)

Preporučamo

Top