Bilandžić Dušan: Hrvatska moderna povijest

320,00kn Nedostupno
  • AutorBilandžić Dušan
  • IzdavačNepoznati izdavač
  • Šifra17256-5586
  • Broj stranica836
  • Godina izdanja1999
  • Dimenzije17x25 cm
  • Mjesto izdavanjaZagreb
  • Pismo...
  • Stanjevrlo dobro
  • Uveztvrdi
Podijeli:

Hrvatska moderna povijest

Bilandžić Dušan

Dušan Bilandžić: Hrvatska moderna povijest Aka­de­mik Bi­lan­džić daje svo­je­vr­snu sin­te­zu dra­ma­tič­ne hr­vat­ske po­vi­je­sti i po­li­ti­ke 20. sto­lje­ća. Ob­ra­đe­ne su sve ključ­ne sek­ven­ce no­vi­je po­vi­je­sti – na­sta­nak prve Ju­go­sla­vi­je, “hr­vat­sko pi­ta­nje” u njoj, hr­vat­ski po­li­ti­čki po­kre­ti i ideo­lo­gi­je, ti­toi­zam i ra­spad druge Ju­go­sla­vi­je, te na­sta­nak su­ve­re­ne i slo­bod­ne Hr­vat­ske. O tome Bi­lan­džić go­vo­ri ne samo kao po­li­ti­čki po­vje­sni­čar nego i kao au­ten­ti­čan svje­dok.   (B8)

Preporučamo

Top