Faye Jean Pierre: Totalitarni jezici

320,00kn Dostupno
Podijeli:

Totalitarni jezici

Faye Jean Pierre

Jean Pierre Faye: Totalitarni jezici

Kritčko razmatranje narativne ekonomije

Izuzetno zanimljivu recepciju knjige Jean Pierre Faya obilježila je izjava francuskog predsjednika Francoisa Mitterranda da ona predstavlja jednu od najznačajnijih knjiga dvadesetog stoljeća. Činjenica da ova izjava potječe od značajnog europskog državnika, a ne od nekog filozofa ili teoretičara književnosti ne umanjuje nego, naprotiv, uvećava njezin značaj. Naime, rijetko kada se događa da neki priznati državnik skreće pažnju na neku filozofsku knjigu. Razlog zbog kojeg bi to učinio ne može počivati nigdje drugdje nego u njezinoj društvenoj relevantnosti, u umijeću da imenuje i prepozna neke aktualne probleme suvremenog društva. U središtu Fayeovog filozofskog rada nalazi se teorija narativnosti. Fayeov doprinos toj teoriji sastoji se u tezi da se narativ više ne oslanja na presudnu aristotelovu razliku istonito/lažno. Umjesto toga, narativ se temelji na isključujućem odnosu prema svim konkurentnim   narativima. Razmatrajući  ovu imanentnu polemičku prirodu narativa, a posebno kao povijesnog narativa, Faye se svrstao uz središnje figure tzv. jezičnog obrata koji se izuzetno plodno razvijao u Francuskoj počevši od šezdesetih godina prošlog stoljeća.Totalitarni jezici predstavlja Fayeovu najznačajniju i najpoznatiju knjigu iz 1972. (prijevod na njemački 1977). Ovo voluminozno djelo prati ključne riječi desno orijentirane njemačke politike i kulture s kraja devetnaestog stoljeća, pa sve do sloma Weimarske republike i dolaska nacionalsocijalista na vlast.  Između dva svjetska rata ideološki narativi ekstremne desnice pripovijedali su o povijesti na osnovi dvije presudne riječi:  totalitarna država. Faye izuzetno strpljivo i akribično prikazuje različite kontekste i načine upotrebe koji su začeti u pripovijedačkim motivima, a završili su s najvećim i  najmasovnijim uništenjem u povijesti civilizacije. Faye dokazuje kako takav narativ nije moguće zaustaviti na razini pukog povijesnog diskursa, budući da on po svojoj prirodi teži da postane akcija. Drugim riječima, retorika radikalne desnice nam pokazuje kako izvjesnoj jezičnoj ekonomiji u kojoj se riječi više nego brižljivo biraju polazi za rukom da postane stvarnost, da se inkorporira u čovjekov životni svijet. Fayova kapitalna knjiga utoliko predstavlja jednu kritiku povijesti koja se ne može provesti drugačije nego postupkom koji demonstrira kako povijest, pripovijedajući, ostvaruje samu sebe.

 

 

(S1)

Preporučamo

Top